Documentatii pentru obrinere avize si autorizari

SC Rono Aqua SRL executa documentatii pentru obtinere avize, acorduri si autorizatii, pentru investitii hidrotehnice, tehnico-edilitare, infrastructura de transport si constructii civile, industriale si agricole, dupa cum urmeaza:

  • documentatii pentru obtinere studii hidrotehnice;
  • documentatii pentru obtinere studii hidrogeologice;
  • documentatii pentru obtinere avize si autorizatii de gospodarire ape;
  • documentatii pentru obtinere avize si acorduri de protectia mediului;
  • autorizatii de functionare; 
  • avize de functionare.