Tel.: (+40) 0359 - 191 - 422        Fax birou: (+40) 0359 - 191 - 421        Fax contabilitate: (+40) 0259 - 440 - 006        E-mail: office@ronoaqua.ro

Studii economice, evaluari tehnico-economice si devize

SC Rono Aqua SRL elaboreaza evaluari tehnico-economice si analiza cost-beneficiu (studiu economic) pentru urmatoarele tipuri de investitii:

  • hidrotehnice;
  • infrastructura de transport;
  • tehnico-edilitare;
  • constructii civile, industriale si agricole.

Una dintre etapele elaborarii unui proiect de constructii  este calculatia de cost, prin care se stabileste un cost asociat fiecarei resurse, necesarul de resurse materiale, de resurse umane, de echipamente necesare executarii proiectului, cumulate conducand la pretul estimativ al investitiei, sau la valoarea de oferta. Compania noastra intocmeste devize pentru toate tipurile de investitii de mai sus.

Pentru constructori SC Rono Aqua SRL ofera servicii de asistenta la elaborarea ofertelor pentru licitatii publice.