Tel.: (+40) 0359 - 191 - 422        Fax birou: (+40) 0359 - 191 - 421        Fax contabilitate: (+40) 0259 - 440 - 006        E-mail: office@ronoaqua.ro

Atestate si certificari

Atestate si certificari Certificat SR EN ISO 9001:2008 Sistem de Management al Calitatii

SC Rono Aqua SRL a dobadit Certificat CertRom SR EN ISO 9001:2008 emis de Orgasimul de Certificare a Sistemelor de Management prin care implementeaza si mentine un Sistem de Management al Calitatii pentru urmatoare activitati desfasurate:

Proiectare in constructii civile, industriale, imbunatatiri funciare, hidrotehnice, sisteme de alimentare cu apa si canalizare, statii de epurare,drumuri, poduri, lucrari de urbanism si ingineresti, elaborare documentatii pentru avizede gospodarirea apelor, asistenta tehnica, consultanta tehnic legata de inginerie, urmarire in timp a constructiilor, dirigentie de santier. Efectuarea studiilor de teren si proiectare in imbunatatiri funciare. 

 

Certificat SR EN ISO 14001:2005 Sistem de Management de Mediu

SC Rono Aqua SRL a dobadit Certificat CertRom SR EN ISO 14001:2005 emis de Orgasimul de Certificare a Sistemelor de Management prin care implementeaza si mentine un Sistem deManagement de Mediu pentru urmatoare activitati desfasurate:

Proiectare in constructii civile, industriale, imbunatatiri funciare, hidrotehnice, sisteme de alimentare cu apa si canalizare, statii de epurare,drumuri, poduri, lucrari de urbanism si ingineresti, elaborare documentatii pentru avizede gospodarirea apelor, asistenta tehnica, consultanta tehnic legata de inginerie, urmarire in timp a constructiilor, dirigentie de santier. Efectuarea studiilor de teren si proiectare in imbunatatiri funciare. 

 

Certificat SR OHSAS 18001:2008 Sistem de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale

SC Rono Aqua SRL a dobadit Certificat CertRom SR OHSAS 18001:2008 emis de Orgasimul de Certificare a Sistemelor de Management prin care implementeaza si mentine un Sistem de Managemental Sanatatii si Securitatii Ocupationale pentru urmatoare activitati desfasurate:

Proiectare in constructii civile, industriale, imbunatatiri funciare, hidrotehnice, sisteme de alimentare cu apa si canalizare, statii de epurare,drumuri, poduri, lucrari de urbanism si ingineresti, elaborare documentatii pentru avizede gospodarirea apelor, asistenta tehnica, consultanta tehnic legata de inginerie, urmarire in timp a constructiilor, dirigentie de santier. Efectuarea studiilor de teren si proiectare in imbunatatiri funciare. 

  

Certificat de autorizare pentru executarea lucrarilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si catografiei in clasa III

In anul 2011 compania noastra a dobandit certificatul de autorizare pentru executarea lucrarilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si catografiei in clasa III, emis de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara din cadrulMinisterului Administratiei si Internelor.

 

Atestat pentru a desfasura activitati de imbunatatire funciare pe terenuri din domeniul agricol

In cursul anului 2012 compania noastra a dobandit atestarea pentru a desfasura activitati de imbunatatire funciare pe terenuri din domeniul agricol, pentru urmatoarele niveluri de competenta si pentru categoria/categoriile de lucrari de imbunatatiri funciare:

Nivelul de competenta:
a) Efectuarea studiilor de teren si de laborator aferente.
b) Elaborarea de proiecte si alte documentatii tehnico – economice

Categoria de competenta:
a.1) Studii topografice – cod St;
Punctele 1, 2, 3, 4, 5, si 6 din Anexa nr. 2 la normele metodologice probate prin Ordinul nr. 182/2009.

 

Autorizatie de gospodarirea apelor

SC Rono Aqua SRL este autorizata din anul 2009 de catre Ministerul Mediului privind elaborarea documentatiilor pentru fundamentarea solicitarii avizului de gospodarir a apelor si are competenta tehnica si profesionala de a efectua lucrari in acest domeniu.

 

Atestat Drumuri si poduri 

In anul 2009 compania noastra a dobandit certificatul de atestare nr. 187 pentru lucrari de proiectare drumuri, poduri si constructii aferente la drumuri comunale, judetene si strazi.

 

Autorizatie pentru proiectarea sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incediu

Incepand cu anul 2012 SC Rono Aqua SRL este autorizata de catre Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor pentru efectuarea lucrarilor de proiectarea sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incediu.