Tel.: (+40) 0359 - 191 - 422        Fax birou: (+40) 0359 - 191 - 421        Fax contabilitate: (+40) 0259 - 440 - 006        E-mail: office@ronoaqua.ro

Consultanta

SC Rono Aqua SRL este o companie cu o experienta de peste 10 ani specializata in consultanta, asistenta tehnica si proiectare în domeniul constructiilor. Dispunem de un compartiment dedicat si specializat  in intocmire de documentaţii pentru obţinerea de finantari nerambursabile in domeniul fondurilor europene sau fonduri guvernamentale atat in domeniul public cat si in cel privat. Asiguram consultanta si asistenta tehnica pentru toate stagiile de implementare a proiectelor, inclusiv elaborarea studiilor de fezabilitate.

Scopul nostru este de a crea plus valoare prin intermediul serviciilor noastre pentru a genera oportunităţi economice, imbunatatirea conditiilor sociale si dezvoltarea infrastructurii de baza.

Camin Cultural in satul Chesereu, comuna Cherechiu, judetul BihorDrum agricol in comuna Cherechiu din judetul Bihor

SC RonoAqua SRL a oferit consultanta pentru accesare de fonduri nerambursabile, atat pentru beneficiari din domeniul public cat si privat, dupa cum urmeaza:

  • prin FEADR  masura de finanare  125 - "Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii", submasura 125 a) "Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii (proiecte pentru "Irigaţii şi alte lucrări de îmbunătăţiri funciare" şi "Infrastructura agricolă de acces") reabilitarea drumurilor agricole in comunele Cherechiu, Ciuhoi, Salacea si Rabagani din judetul Bihor
  • prin FEADR  masura de finanare  125 - "Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii", submasura 125 c) "Lucrări de refacere şi modernizare a infrastructurii de prevenire şi de protecţie împotriva inundaţiilor" lucrari de constructii a infrastructurii de prevenire si protective inpotriva inundatiilor in comuna Ribita din judetul Hunedoara
  • prin FEADR  masura de finanare  312 – “Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi“ infiintare de atelier de tamplarie si construire laborator geotehnic in comuna Tamaseu din judetul Bihor
  • prin FEADR  masura de finanare 322 "Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale" proiecte integrate (modernizare strazi comunale, infiintare retele de apa-canal, infiintare centre tip after-school, modernizare si dotare camine culturale) in comunele Cherechiu, Salacea, Gepiu si Rabagani din judetul Bihor, si comuna Olari din judetul Arad
  • prin „Programul de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spatiul rural” terenuri de fotbal si terenuri multifunctionale in comunele Ciuhoi, Curtuiseni si Tarcea din judetul Bihor
  • prin ”Programul national de imbunatatirea mediului prin realizarea de spatii verzi” infiintare spatii verzi noi finantate in comunele Virsolt din judetul Salaj, comunele Salard si Lugasu de jos din judetul Bihor
  • prin „Programul national de dezvoltare locala – modernizarea satului romanesc” care a preluat investitiile desfasurate pe baza Ordonantei 7 din 2006, HG 577/1997 si HG 330/2010 (subprogram privind reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes judetean si de interes local; subprogram privind alimentarea cu apa; subprogram privind canalizarea si epurarea apelor uzate), solicitari de includere in program pentru comunele Buduslau, Gepiu, Salard, Curtuiseni, Cherechiu, Remetea din judetul Bihor.

Parc central in comuna Salard din judetul Bihor