Tel.: (+40) 0359 - 191 - 422        Fax birou: (+40) 0359 - 191 - 421        Fax contabilitate: (+40) 0259 - 440 - 006        E-mail: office@ronoaqua.ro

Studii geotehnice

Politica companiei noastra este de a oferi clientilor servicii complexe. SC Rono Aqua SRL prin colaboratori ofera si servicii de studii geologice.

Documentatii pentru obrinere avize si autorizari

SC Rono Aqua SRL executa documentatii pentru obtinere avize, acorduri si autorizatii, pentru investitii hidrotehnice, tehnico-edilitare, infrastructura de transport si constructii civile, industriale si agricole, dupa cum urmeaza:

  • documentatii pentru obtinere studii hidrotehnice;
  • documentatii pentru obtinere studii hidrogeologice;
  • documentatii pentru obtinere avize si autorizatii de gospodarire ape;
  • documentatii pentru obtinere avize si acorduri de protectia mediului;
  • autorizatii de functionare; 
  • avize de functionare. 

Listari documentatii si multiplicari

Compania noastra ofera si servicii de listare proiecte si multiplicare. Avand in vedere faptul ca detinem aparatura perfomanta puteti apela cu inceredere la noi cand aveti nevoie de listare, copiere sau imprimare documentatii incepand de la formate clasice (A4-A3) pana la formate mari (A1-A0+). De asemenea va putem oferi si serivcii de vectorizare a planselor vechi.