Tel.: (+40) 0359 - 191 - 422        Fax birou: (+40) 0359 - 191 - 421        Fax contabilitate: (+40) 0259 - 440 - 006        E-mail: office@ronoaqua.ro

Proiecte tehnico-edilitare

Din portofoliul proiectarii in domeniul instalatiilor tehnico-edilitare amintim:

 • statie de epurare noua in comuna Tinca din judetul Bihor;
 • lucrari pentru imbunatatirea operationala la statia de epurare existenta in municipiul Oradea, Județul Bihor;

Modernizarea statiei de epurare din municipiul OradeaStatie de epurare noua in comuna Tinca din judetul Bihor

 • protectia sursei de apa Uzina de apa nr. 4 Oradea impotriva infiltratiilor de apa din aglomerarile urbane din vecinatate;
 • extinderea retelei de alimentare cu apa si canal pe Calea Borsului din municipiul Oradea
 • alimentarea cu apa a localitatilor RastoltuDesert si Agrij din judetul Salaj (co-finantat de FEADR prin masura de finantare 322 a) );
 • canalizare si statie de epurare in localitatea Romanasi, A.D.I. Romanasi din judetul Salaj (co-finantat de FEADR prin masura de finantare 322 a) );
 • retele de canalizare si statie de epurare a localitatilor Buduslau si Albis, comuna Buduslau din judetul Bihor (co-finantat prin Ordonanta 7);
 • canalizare zonala si statie de epurare, localitatile Salacea si Otomani, comuna Salacea din judetul Bihor;
 • reabilitarea retelei de canale ape pluviale pentru prevenirea si protectia impotriva inundatiilor in localitatile Moftinu Mic, Moftinu Mare, Domanesti, Sanmiclaus, Ghilvaci si Ghilvaci Gara, comuna Moftin din judetul Satu Mare (co-finantat prin program transfrontalier HU-RO);
 • imbunatatirea sistemului de alimentare cu apa a satului Gepiu, comuna Gepiu din judetul Bihor (co-finantat prin Ordonanta 7);
 • reabilitarea retelei de sistribuire apei potabile in localitatea Biharia, comuna Biharia din judetul Bihor;
 • infrastructura de apa si apa uzata in orasul Valea lui Mihai din judetul Bihor.

Infrastructura de apa uzata in orasul Valea lui Mihai din judetul BihorStatie de epurare noua in localitatea Petrica din judetul AradInfrastructura de alimentare cu apa in localitatea Tauteu din judetul BihorInfiintare alimentare cu apa in satul Niuved din judetul Bihor